Talis Design Aspire System

Search for reading lists by name

Pensumlister ved Handelshøyskolen BI, med direkte tilgang til online artikler og bøker når det er tilgjengelig. Du ser også om bøkene finnes i trykt utgave i biblioteket.
Søk på kurskode og/eller kursnavn, eks. JUR 3420 Forretningsjus.
Online tilgang krever at du er pålogget BIs nettverk.
Feil eller spørsmål? Kontakt talis@bi.no

NB! Grunnet korona-utbruddet er flere e-bøker gjort tilgjengelige. Sjekk Oria i tillegg til pensumlisten!


Reading lists at BI Norwegian Business School, with direct access to available online books and articles. You can also see if printed editions are available in the library.
Search by course code and/or course name, e.g. JUR 3420 Forretningsjus.
Online access requires that you are logged onto the BI network.
Errors or questions? Contact talis@bi.no

NB! Due to the coronavirus outbreak more e-books are now available. Check Oria in addition to your Reading list!