When List title Type Description Actions
15/08/2018 08:11:06KLS 3401 Live-bransjeneList published1 item added, 1 item removed
15/08/2018 08:02:58KLS 3401 Live-bransjeneList published1 item added, 1 item removed
15/08/2018 07:47:37KLS 3401 Live-bransjeneList published1 item added, 1 item removed
15/08/2018 07:42:45KLS 3401 Live-bransjeneList published1 item added, 1 item removed
15/08/2018 07:39:45KLS 3401 Live-bransjeneList published3 sections added
15/08/2018 06:55:59EXC 3410 The Firm - Introduction CourseList published4 items removed
15/08/2018 06:55:53EMS 3525 Eiendomsmegling IList published1 item added, 1 item removed
15/08/2018 06:51:55EMS 3525 Eiendomsmegling IList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 14:01:51KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 14:01:51KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 14:01:51KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 14:01:51KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 14:01:51KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 13:55:58KLS 3401 Live-bransjeneList published5 items added, 1 item removed, 3 sections added
14/08/2018 13:27:06EXC 3410 The Firm - Introduction CourseList published2 items added, 12 items removed, 1 section removed
14/08/2018 12:32:34KLS 3401 Live-bransjeneList published7 items added
14/08/2018 09:08:22ELE 3705 Reputation and Corporate CommunicationList published2 items added, 1 item removed
14/08/2018 09:08:22ELE 3705 Reputation and Corporate CommunicationList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:43:45EMS 3416 Jus og eiendomsmeglingList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:42:44EMS 3525 Eiendomsmegling IList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:41:31EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere IIIList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:39:23EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendomList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:14:07EMS 3524 Eiendomsjus IIList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 07:12:37EMS 3521 Eiedomsjus IList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 06:53:58EMS 3684 Markedsføring og salg av eiendomList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:53:16EMS 3666 Eiendomsmegling IIList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:52:35EMS 3651 Oppgjør av eiendomshandlerList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:51:57EMS 3642 Jus for eiendomsmeglere IIIList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:50:28EMS 3525 Eiendomsmegling IList publishedNo items or sections added/removed
14/08/2018 06:49:40EMS 3623 Eiendomsmegling IIIList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:48:40EMS 3525 Eiendomsmegling IList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:47:58EMS 3524 Eiendomsjus IIList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:46:58EMS 3521 Eiedomsjus IList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:43:46EMS 3416 Jus og eiendomsmeglingList published1 item added, 1 item removed
14/08/2018 06:43:46EMS 3416 Jus og eiendomsmeglingList publishedNo items or sections added/removed
13/08/2018 13:14:10BIK 3000 Personvern og GDPRList publishedNo items or sections added/removed
13/08/2018 13:14:10BIK 3000 Personvern og GDPRList publishedNo items or sections added/removed
13/08/2018 10:58:21JUR 3601 Skatt og avgiftList published1 item added
13/08/2018 10:58:21JUR 3601 Skatt og avgiftList publishedNo items or sections added/removed
13/08/2018 08:35:22KLS 3401 Live-bransjeneList published2 items removed, 2 sections added
13/08/2018 08:35:22KLS 3401 Live-bransjeneList publishedNo items or sections added/removed
10/08/2018 08:11:08GRA 8513 Energy Governance, Law, Policy & Regulations (2018/2019)List publishedNo items or sections added/removed
10/08/2018 08:08:03GRA 8514 Business Models for Green Energy Transition List publishedNo items or sections added/removed
08/08/2018 11:57:10BLU 3913 Utviklingsorientert ledelseList published1 item added, 1 item removed
08/08/2018 06:42:06ELE 3716 Organization and ChangeList publishedNo items or sections added/removed
07/08/2018 12:34:48MAN 5148 Lederskap og omstilling i skolenList published2 items removed
07/08/2018 10:18:44MAN 5027 ProsjektledelseList publishedNo items or sections added/removed
07/08/2018 09:47:06MAN 5060 Identitet og merkevarebyggingList published2 items removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList published7 items added, 1 item removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList publishedNo items or sections added/removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList publishedNo items or sections added/removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList publishedNo items or sections added/removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList publishedNo items or sections added/removed
02/08/2018 13:05:08BST 3210 Digital markedsføringList publishedNo items or sections added/removed
01/08/2018 08:46:37ELE 3714 PersonalledelseList publishedNo items or sections added/removed
31/07/2018 07:01:57MAN 5106 ConsultingList published1 item added, 1 item removed
30/07/2018 13:12:23KLS 3630 Film, TV og digitale medierList published1 item added, 1 item removed
30/07/2018 13:12:23KLS 3630 Film, TV og digitale medierList publishedNo items or sections added/removed
25/07/2018 11:41:45JUR 3608 Jus IIIList published1 item added, 1 item removed
24/07/2018 13:31:24BST 3210 Digital markedsføringList published1 item added
24/07/2018 13:08:48BST 3210 Digital markedsføringList published1 item added
24/07/2018 10:45:20BST 3210 Digital markedsføringList published11 items added
23/07/2018 11:12:32BIK 2930 Arbeidsrett IList published1 item added, 1 item removed
04/07/2018 07:46:16EXC 3410 The Firm - Introduction CourseList published1 item added
04/07/2018 07:44:28HIS 3410 BedriftenList published1 item added
04/07/2018 06:53:32MRK 3520 Logistikk og markedsføringskanalerList published1 item added, 1 item removed
03/07/2018 08:12:10BIK 2902 Logistikk og markedsføringskanalerList published1 item added, 1 item removed
29/06/2018 16:11:39MRK 3534 Understanding Cultures and MarketsList publishedNo items or sections added/removed
29/06/2018 08:02:00KLS 3630 Film, TV og digitale medierList publishedNo items or sections added/removed
28/06/2018 12:31:58SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList publishedNo items or sections added/removed
28/06/2018 10:46:25SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList published2 items added, 2 items removed
28/06/2018 10:46:25SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList publishedNo items or sections added/removed
28/06/2018 10:25:37MBA 2417 Intra/Entrepreneurship and New Wealth CreationList published3 items added, 1 item removed
28/06/2018 09:19:04SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList publishedNo items or sections added/removed
28/06/2018 09:19:04SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList publishedNo items or sections added/removed
28/06/2018 09:16:58SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList published1 item removed
27/06/2018 13:47:16REV 3625 Årsregnskap / Internasjonal finansiell rapporteringsstandard (IFRS)List published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 13:46:41GRA 6257 Revisjon I: Revisjonsteori- og metode - KONTINUASJONList published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 13:45:58REV 3617 RevisjonList published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 13:45:13GRA 6274 Revisjon II og III: Internkontroll, IT og samspillet mellom revisjonsformer - KONTINUASJONList published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 12:32:03ELE 3775 Product and Price StrategyList published1 item removed
27/06/2018 12:31:24MRK 3511 Produkt og prisstrategiList published1 item removed
27/06/2018 12:30:02MRK 3511 Produkt og prisstrategiList published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 12:12:21ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crisesList publishedNo items or sections added/removed
27/06/2018 11:52:45ELE 3732 Financial bubbles, crashes and crisesList published1 item added
27/06/2018 09:11:20MAN 5021 Ledelse; makt og meningList published1 item added, 1 item removed
27/06/2018 08:55:34EMS 3416 Jus og eiendomsmeglingList published1 item added
26/06/2018 11:59:17SPÅ 2901 Business Communication - Culture and EthicsList published5 items removed
26/06/2018 07:48:08GRA 6222 Skatt- og avgiftsrett, basisList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:47:35GRA 6215 Skatterett - selskapsbeskatning og avgiftsrett - KONTINUASJONSEKSAMENList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:45:09JUR 3601 Skatt og avgiftList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:44:32MAN 2920-2921 Internasjonal skatterettList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:43:19MAN 3038-3039 InternprisingList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:42:27GRA 6208 Skatterett, fordypningList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:41:16JUR 3677 Skatte- og avgiftsrettList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:38:37BØK 3647 FinansregnskapList publishedNo items or sections added/removed
26/06/2018 07:37:59REV 3614 SkatterettList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:37:16GRA 6253 Emner i selskapsrett og omorganiseringer - Internasjonal skatterett og avgiftsrett, skatteforvaltning - KONTINUASJONList published1 item added, 1 item removed
26/06/2018 07:36:01ELE 3761 AvgiftsrettList published1 item added, 1 item removed
25/06/2018 10:38:16BTH 1141 Bacheloroppgave - Forretningsutvikling og digitaliseringList publishedNo items or sections added/removed